Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), πλοήγηση μέσω του ιστότοπου, το λογισμικό που χρησιμοποιείται και ο χρόνος που δαπανάται, μαζί με οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Διαχειριστή Ιστοσελίδας αυτού του ιστότοπου, θα αποθηκευτούν στους Διακομιστές της Οργάνωσης. Αυτά δεν θα σας προσδιορίζουν συγκεκριμένα. Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν εσωτερικά μόνο για σκοπούς συντήρησης ιστοτόπων και επισκεψιμότητας και στατιστικής ανάλυσης. Εάν παρέχετε οικειοθελώς μοναδικές πληροφορίες αναγνώρισης, όπως όνομα, διεύθυνση και άλλες πληροφορίες σε φόρμες που είναι αποθηκευμένες σε αυτόν τον ιστότοπο, αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο στο βαθμό που έχετε παράσχει την ρητή σας συναίνεση για τους αρχικούς σκοπούς χρήσης και δεν θα είναι διαθέσιμες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Ποιά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

• Συλλέγονται αυτόματα:

Διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), πλοήγηση στον Ιστότοπο, λογισμικό που χρησιμοποιείται και χρόνος που δαπανήθηκε κ.λπ.

• Συλλέγονται μέσω εκούσιας συμφωνίας:

Διεύθυνση email, όνομα κ.λπ.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Μας παρέχετε απευθείας τα περισσότερα από τα δεδομένα που συλλέγουμε. Συλλέγουμε δεδομένα και επεξεργαζόμαστε δεδομένα όταν:

• Μας αποστέλλετε μια ερώτηση μέσω email.

• Χρήση ή προβολή του ιστότοπου του Οργανισμού μέσω των cookies του προγράμματος περιήγησής σας.

Ενδέχεται επίσης να λάβουμε τα δεδομένα σας έμμεσα όταν ενσωματώνουμε και διατηρούμε δεδομένα κοινού που μας παρέχουν τρίτοι συνεργάτες και πληροφορίες χαρακτηριστικών πελατών (αν συλλέγονται) σε οποιαδήποτε πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων ή όταν εισάγουμε δεδομένα στο Google Analytics.

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν για να διασφαλιστεί ότι έχετε την καλύτερη εμπειρία σε αυτόν τον Ιστότοπο καθώς και για τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχονται. Δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ για άλλο σκοπό. Δεν έχουμε πωλήσει ποτέ, ούτε θα πωλήσουμε ποτέ οποιαδήποτε από τις πληροφορίες σας σε κανέναν.

Συνεργαζόμαστε με τρίτους συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες για αυτόν τον ιστότοπο και κάνουν βελτιώσεις σε αυτόν. Έχουμε συνάψει συμβατικές συμφωνίες με αυτούς τους εταίρους για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται με αυστηρή διαβεβαίωση ότι οι πληροφορίες σας θα διαφυλαχθούν και δεν θα γνωστοποιηθούν ποτέ σε άλλα τρίτα μέρη που δεν υπόκεινται σε συμβατική υποχρέωση με την Οργάνωση, ούτε θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από εκείνον που αναφέρεται στην παρούσα.

Ακολουθούν οι τύποι τρίτων με τους οποίους μπορούμε να μοιραστούμε πληροφορίες:

• Συνεργάτες των οποίων τις υπηρεσίες ανάλυσης χρησιμοποιεί η Οργάνωση

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες των cookies youtube.com, google.com και doubleclick.net.

• Τα δικαστήρια, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και άλλες νομικές απαιτήσεις

Ενδέχεται να παράσχουμε πληροφορίες όταν απαιτείται από το νόμο, για παράδειγμα, ως απάντηση σε δικαστική απόφαση ή άλλη νομική υποχρέωση, ή ως απάντηση σε έγκυρο αίτημα από υπηρεσία επιβολής του νόμου, ή όταν είναι απαραίτητο να το πράξουμε για ταυτοποίηση, επικοινωνία ή άσκηση ενδίκων βοηθημάτων εναντίον κάποιου που μπορεί να βλάψει την ασφάλεια ή το απόρρητο των αρχείων και των συστημάτων της Οργάνωσης ή να παρεμβαίνει στα δικαιώματα της Οργάνωσης.

Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Τα cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη ενώ οι πληροφορίες (αίτημα από κάθε εργαλείο, όπως αρχεία καταγραφής και ρυθμίσεις ιστορικού κ.λπ.) του χρήστη που έχει το Cookie θα αποθηκεύονται στα αντίστοιχα εργαλεία της Οργάνωσης. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, ανατρέξτε στην «Πολιτική Cookies» παρακάτω.

Πώς διαχειριζόμαστε και μεταφέρουμε δεδομένα ως μέρος των παγκόσμιων υπηρεσιών μας;

Μοιραζόμαστε πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, με τους συνεργάτες και το δίκτυό μας και με αυτούς με τους οποίους συνδέεστε και μοιράζεστε σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου. Οι πληροφορίες που ελέγχονται από την Οργάνωση θα μεταφερθούν ή θα μεταδοθούν ή θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία στην Ιαπωνία ή σε άλλες χώρες εκτός του τόπου όπου ζείτε για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου. Αυτές οι μεταφορές δεδομένων είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών που ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης μας και για την παγκόσμια λειτουργία και παροχή του ιστότοπου σε εσάς.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων σας;

Δικαιούστε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

Το Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. Ενδέχεται να σας χρεώσουμε μια μικρή χρέωση για αυτήν την υπηρεσία.

Το Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία την οποία θεωρείτε ανακριβή σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που πιστεύετε ότι είναι ελλιπείς.

Το Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη): Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Το Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει σε άλλη οργάνωση ή απευθείας σε εσάς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Το Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Το Δικαίωμα να μην υπόκειστε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκειστε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ. Αυτός ο ιστότοπος δεν θα λάβει αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, κάτι που θα ήταν επιζήμιο για εσάς.

Πολιτικές απορρήτου άλλων ιστοσελίδων

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η Πολιτική Απορρήτου της Οργάνωσης  ισχύει μόνο για αυτόν τον Ιστότοπο. Επομένως, εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο προς έναν άλλο ιστότοπο, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου αυτού του ιστότοπου.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας

Διατηρούμε την Πολιτική Απορρήτου μας υπό τακτική αναθεώρηση και διατηρούμε ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά στις 18 Ιανουαρίου 2024.

Πώς θα σας ενημέρωσουμε σχετικά με αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου;

Ενδέχεται να επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρού εις καιρό. Η ενημερωμένη έκδοση θα υποδεικνύεται από μια επικαιροποιημένη – “αναθεωρημένη” ημερομηνία και η επικαιροποιημένη έκδοση θα τίθεται σε ισχύ μόλις είναι προσβάσιμη.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική απορρήτου αυτού του ιστότοπου, τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς ή εάν θέλετε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. (Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα επεξεργασίας δεδομένων και να υποβάλετε αίτημα, θα σας απαντήσουμε σε  προθεσμία ενός μηνός).

Μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλ.: +30-210-7213134

Μπορείτε να μας αποστείλετε email στη διεύθυνση: info@sgihellas.gr

Πολιτική cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να προσδιορίσει ποιες σελίδες προβάλλονται, να αναλύσει δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου και να βελτιώσει τον ιστότοπο προκειμένου να τον προσαρμόσει στις ανάγκες σας. Θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε στη χρήση των cookies κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπό μας. Αποκτήστε πρόσβαση στην Πολιτική μας για τα Cookies εδώ.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Τα πνευματικά δικαιώματα σε αυτόν τον ιστότοπο και το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, όλων των εικόνων, κειμένων και σχεδίων, αποτελούν ιδιοκτησία της Οργάνωσης,  εκτός από τις περιπτώσεις όπου η ιδιοκτησία πνευματικών δικαιωμάτων αναφέρεται ρητώς διαφορετικά. Το λογότυπο και σήμα είναι επίσης ιδιοκτησία του Οργανισμού.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτόν κατά παράβαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων που παρέχονται από νόμο, πολιτική, κανόνα ή κανονισμό οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής ή για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαγορεύεται από το νόμο, πολιτική, κανόνα ή κανονισμό οποιασδήποτε χώρας ή περιφέρειας. Η Οργάνωση δεν ευθύνεται για τυχόν τέτοια παράνομη χρήση του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Δηλώσεις αποποίησης ευθύνης

Το υλικό που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Η Οργάνωση συγκεκριμένα δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιουδήποτε τέτοιου υλικού. Η Οργάνωση περιοδικά εμπλουτίζει, τροποποιεί, βελτιώνει ή ενημερώνει το Υλικό σε αυτόν τον Ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση. Η Οργάνωση δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, ευθύνη ή δαπάνη που προκλήθηκε ή που ισχυρίσθηκε κάποιος ότι υπέστη, η οποία  προήλθε από τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου και χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε σφάλματος, λάθους, παράλειψης, διακοπής ή καθυστέρησης σε σχέση με αυτόν.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου πραγματοποιείται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά σε αμέλεια, η Οργάνωση ή οι θυγατρικές της δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από αυτές, ακόμη και αν η Οργάνωση έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Ούτε η Οργάνωση ούτε οι θυγατρικές της, ούτε οποιοσδήποτε από τους αντίστοιχους αντιπροσώπους της, εργαζόμενους, παρόχους πληροφοριών ή παρόχους περιεχομένου, δεν φέρουν ευθύνη προς εσάς ή προς οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε ανακρίβεια, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, αλλαγή ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου της παρούσας ή για την ακρίβεια  ή την πληρότητά της, ούτε φέρουν ευθύνη για τυχόν αποτυχία στην απόδοση, σε ιούς υπολογιστή ή αποτυχία γραμμής επικοινωνίας, ανεξαρτήτως αιτίας, ή για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από αυτά.

Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Οργάνωση  και τις θυγατρικές της από και ενάντια σε όλες τις ενέργειες, αξιώσεις, απώλειες, ζημιές, υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που τυχόν προκύψουν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, τυχόν αξιώσεων που υποστηρίζουν γεγονότα που εάν αληθεύουν θα συνιστούσαν παραβίαση από εσάς αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με οποιοδήποτε μέρος ή μέρη του Υλικού σε αυτόν τον Ιστότοπο ή με οποιονδήποτε από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του, η μόνη και αποκλειστική σας δυνατότητα είναι να διακόψετε τη χρήση του ιστότοπου.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους και παραπομπές σε ιστότοπους τρίτων. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Οργάνωσης και η Οργάνωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου, οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε συνδεδεμένο ιστότοπο ή για την πολιτική απορρήτου οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου. Η Οργάνωση παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για διευκόλυνση και η συμπερίληψη ενός συνδέσμου ή αναφοράς δεν συνεπάγεται την έγκριση του συνδεδεμένου ιστότοπου από τον Οργανισμό.

Επικρατούσα Γλώσσα

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής ή οποιασδήποτε άλλης γλωσσικής έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, θα υπερισχύει η ελληνική έκδοση.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας και συμφωνείτε να υποβάλλεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν από/ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Εισαγωγή

Αυτή η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να προσδιορίσει ποιες σελίδες προβάλλονται, να αναλύσει τα δεδομένα σχετικά με την κίνηση της ιστοσελίδας και να βελτιώσει την Ιστοσελίδα για να την προσαρμόσει στις ανάγκες σας. Θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε στη χρήση των cookies κατά την πρώτη σας επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Τι είναι τα Cookies;

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας για τη συλλογή τυπικών πληροφοριών καταγραφής Διαδικτύου και πληροφοριών συμπεριφοράς χρήστη. Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον Ιστότοπο, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από εσάς αυτόματα μέσω cookies ή παρόμοιας τεχνολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία allaboutcookies.org.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Χρησιμοποιούμε cookies με διάφορους τρόπους για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε πώς χρησιμοποιείτε αυτoν τον ιστότοπο.

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

Οι ακόλουθοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Ιστοσελίδα:
Λειτουργικότητα: Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies, ώστε να σας αναγνωρίζουμε σε αυτήν την Ιστοσελίδα και να θυμόμαστε τις προηγούμενες επιλεγμένες προτιμήσεις σας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την προτίμηση γλώσσας και την τοποθεσία σας.
Διαφήμιση:
Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας σε αυτήν την Ιστοσελίδα, τα περιεχόμενα που είδατε, τις συνδέσεις που παρακολουθήσατε και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης, τη συσκευή και τη διεύθυνση IP σας, προκειμένου να βελτιώσουμε και να διαδώσουμε αποτελεσματικά αυτήν την Τοποθεσία.

Απαραίτητα cookies

Απαιτούνται απαραίτητα cookies για την ενεργοποίηση των βασικών χαρακτηριστικών αυτού του ιστότοπου, όπως η παροχή ασφαλούς σύνδεσης ή η προσαρμογή των προτιμήσεων συγκατάθεσής σας. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν δεδομένα που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά.

CookiesΔιάρκειαΠεριγραφή
συναίνεση1 έτοςΤο CookieYes ορίζει αυτό το cookie για να θυμάται τις προτιμήσεις συγκατάθεσης των χρηστών, έτσι ώστε οι προτιμήσεις τους να γίνονται σεβαστές στις επόμενες επισκέψεις τους σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών του δικτυακού τόπου.
csrftoken1 έτοςΑυτό το cookie σχετίζεται με την πλατφόρμα ανάπτυξης ιστού Django για την python. Χρησιμοποιείται για την προστασία της τοποθεσίας Web από επιθέσεις πλαστογραφίας κατόπιν αιτήματος διατοποθεσιακής ομάδας

Ανάλυση

Τα αναλυτικά cookies χρησιμοποιούνται για να καταλάβουν πώς οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με μετρικά όπως ο αριθμός των επισκεπτών, το ποσοστό αναπήδησης, την πηγή κυκλοφορίας, κλπ.

CookiesΔιάρκειαΠεριγραφή
Συναίνεση2 χρόνιαΤο YouTube θέτει αυτό το cookie μέσω ενσωματωμένων βίντεο στο YouTube και καταγράφει ανώνυμα στατιστικά δεδομένα.
_ga1 έτος 1 μήνας 4 ημέρεςΤο cookie _ga, εγκατεστημένο από το Google Analytics, υπολογίζει τα δεδομένα επισκεπτών, περιόδων λειτουργίας και εκστρατείας και επίσης καταγράφει τη χρήση της τοποθεσίας για την αναφορά αναλύσεων της τοποθεσίας. Το cookie αποθηκεύει πληροφορίες ανώνυμα και εκχωρεί έναν τυχαίο αριθμό για την αναγνώριση μοναδικών επισκεπτών.
_gid1 ημέραΕγκατεστημένο από το Google Analytics, το _gid cookie αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν μια ιστοσελίδα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μια αναφορά ανάλυσης για την απόδοση της ιστοσελίδας. Μερικά από τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών, την πηγή τους, και τις σελίδες που επισκέπτονται ανώνυμα.
αναγνωριστικό_επισκέπτη1 έτος 1 μήνας 4 ημέρεςΤο Twitter εγκατέστησε το cookie guest_id για να ενεργοποιήσει την ενσωμάτωση στο Twitter και τη διαφήμιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το cookie βοηθά στην παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών για το μάρκετινγκ, την ενεργοποίηση της εισόδου και την εξατομίκευση της εμπειρίας του χρήστη στο Twitter σε όλες τις συσκευές.
_gat_UA-*1 λεπτόΤο Google Analytics ορίζει αυτό το cookie για παρακολούθηση συμπεριφοράς χρήστη.
_ga_*1 έτος 1 μήνας 4 ημέρεςΤο Google Analytics ρυθμίζει αυτό το cookie για να αποθηκεύει και να μετρά τις προβολές σελίδας.

Διαφήμιση

Τα cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους επισκέπτες εξατομικευμένες διαφημίσεις με βάση τις σελίδες που επισκεφθήκατε προηγουμένως και για να αναλύσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών.

CookiesΔιάρκειαΠεριγραφή
παρ.3 μήνεςΤο Facebook ορίζει αυτό το cookie για να εμφανίζει σχετικές διαφημίσεις στους χρήστες παρακολουθώντας τη συμπεριφορά των χρηστών σε όλο το web, σε τοποθεσίες που έχουν pixel στο Facebook ή κοινωνικό πρόσθετο του Facebook.
YSCπερίοδος λειτουργίαςΤο YSC cookie ρυθμίζεται από το Youtube και χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των προβολών των ενσωματωμένων βίντεο στις σελίδες του Youtube.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ_ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ1_LIVE6 μήνεςΈνα cookie που ορίζεται από το YouTube για τη μέτρηση του εύρους ζώνης που καθορίζει αν ο χρήστης λαμβάνει τη νέα ή την παλιά διασύνδεση παίκτη.
yt-remote-device-idποτέΤο YouTube ορίζει αυτό το cookie για να αποθηκεύει τις προτιμήσεις βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο του YouTube.
συσκευές yt-remote-connectedποτέΤο YouTube ορίζει αυτό το cookie για να αποθηκεύει τις προτιμήσεις βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο του YouTube.
yt.innertube:αιτήσειςποτέΑυτό το cookie, που δημιουργείται από το YouTube, καταχωρεί μια μοναδική ταυτότητα για την αποθήκευση δεδομένων σχετικά με τα βίντεο που έχει δει ο χρήστης από το YouTube.
yt.innertube:nextIdποτέΑυτό το cookie, που δημιουργείται από το YouTube, καταχωρεί μια μοναδική ταυτότητα για την αποθήκευση δεδομένων σχετικά με τα βίντεο που έχει δει ο χρήστης από το YouTube.
αναγνωριστικό_εξατομίκευσης1 έτος 1 μήνας 4 ημέρεςεξατομίκευση twitter σε συσκευές
muc_ads1 έτος 1 μήνας 4 ημέρεςΤο Twitter όρισε αυτό το cookie για τη συλλογή δεδομένων πλοήγησης επισκεπτών για βελτιστοποίηση της συνάφειας.
_fbp3 μήνεςΑυτό το cookie ορίζεται από το Facebook για την εμφάνιση διαφημίσεων είτε στο Facebook είτε σε μια ψηφιακή πλατφόρμα που τροφοδοτείται από διαφήμιση στο Facebook, μετά από επίσκεψη στην ιστοσελίδα.
δοκιμή_cookie16 λεπτάΤο doubleclick.net ορίζει αυτό το cookie για να καθορίσει αν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει cookies.
IDE1 έτος 24 ημέρες 1 λεπτόGoogle DoubleClick Τα cookies IDE αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για να τους παρουσιάσει σχετικές διαφημίσεις σύμφωνα με το προφίλ του χρήστη.

Άλλα

Άλλα μη κατηγοριοποιημένα cookies είναι αυτά που αναλύονται και δεν έχουν ταξινομηθεί ακόμη σε κάποια κατηγορία.

CookiesΔιάρκειαΠεριγραφή
κωδικός_επισκέπτη_μάρκετινγκ1 έτος 1 μήνας 4 ημέρεςΔεν υπάρχει περιγραφή
διαφημίσεις αναγνωριστικού_επισκέπτη1 έτος 1 μήνας 4 ημέρεςΔεν υπάρχει περιγραφή
ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ_ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ6 μήνεςΗ περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη αυτήν τη στιγμή.
μέγεθος γραμματοσειράςποτέΔεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Πώς να διαχειριστείτε τα cookies σας

Όταν αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την τοποθεσία για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί το παρακάτω πλαίσιο:

Όπως υποδεικνύεται παραπάνω, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookie χρησιμοποιώντας τα κουμπιά “Απόρριψη όλων”, “Διαχείριση των προτιμήσεών σας” και “Αποδοχή όλων”. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο “cookies”

cookies-iconπου εμφανίζεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας, μπορείτε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies ανά πάσα στιγμή.