Με ποιον τρόπο ψάλλουμε Ναμ μιόχο ρένγκε κιο, το νόημα του ψαλμού και η καθημερινή βουδιστική άσκηση των μελών της Σόκα Γκάκκαϊ.

Ναμ μιόχο ρένγκε κιο: Οδηγίες για την προφορά

Γκόνγκιο: Οδηγίες για την προφορά