[1]. Στην Ιαπωνία και στις άλλες χώρες της Ανατολικής Ασίας, ο παραδοσιακός τρόπος μέτρησης της ηλικίας υπαγόρευε ότι ο άνθρωπος ήταν ενός έτους την ημέρα της γέννησής του. (Σ.τ.Μ.)
[2]. Απόσπασμα από την επιστολή του Νίτσιρεν, με τίτλο «The Tripitaka Master Shan-wu-wei» («Ο Σαν-βου-βέι, αυθεντία της Τριπιτάκα»), που είχε παραλήπτες τον Γκιτζό-μπο και τον Τζόκεν-μπο. Βλ. The Writings of Nichiren Daishonin, A΄ τόμος, α.α. κειμένου 17, σ. 176 (www.nichirenlibrary.org). (Σ.τ.Μ.)
Καθιερώνοντας τη διδασκαλία του – Αντιμετωπίζοντας διωγμούς


[1]. Nichiren Daishonin, Η καθιέρωση της ορθής διδασκαλίας για την ειρήνη στη χώρα (On Establishing the Correct Teaching for the Peace of the Land), ibid., σ. 30, ο οικοδεσπότης (Νίτσιρεν) απευθύνει αυτά τα λόγια στον επισκέπτη. (Σ.τ.Μ.)

Life of Nichiren Daishonin
Life of Nichiren Daishonin