Για να γίνετε μέλος θα πρέπει να συμπληρώσετε το παρακάτω έγγραφο και να το προσκομίσετε στα γραφεία μας:

SGI HELLAS ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ